เราคือใคร – สิ่งที่เราทำ – วิธีที่เราทำ

รู้จักเรา

วิสัยทัศน์:

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยนำข้อดีของแต่ละอาคารมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

คำมั่นในการให้บริการ:

เราให้บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากลและมากประสบการณ์  นอกจากนี้ เรายังมีบริการด้านระบบบัญชีและการจัดการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับ  พร้อมการรายงานผลแบบเชื่อถือได้รวมทั้งบริการจัดหาผู้จัดการนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกด้วย

การบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรโดยทีมงานบริหารจัดการระดับนานาชาติที่มีความสามารถ และมากประสบการณ์ พร้อมระบบการจัดการบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กำกับดูแลของผู้จัดการนิติบุคคลฯ ประจำสำนักงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการบริหารทรัพย์สินแบบมืออาชีพของเรา:

  • เสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอาคารพร้อมด้วยการบริหารงานแบบมืออาชีพในระดับสูงสุด
  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัย
  • เคารพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย
  • เป็นคนกลางประสานงานจัดหาผู้รับเหมาย่อยให้กับเจ้าของอาคาร
  • บริหารจัดการการเงินของอาคารด้วยความถูกต้องและโปร่งใส ตรวจสอบได้
  • แก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี

สิ่งที่เรายืนหยัดในการทำธุรกิจ

ค่านิยมหลัก

จริยธรรมและความซื่อสัตย์: เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีนั้นสร้างขึ้นจากความซื่อสัตย์สุจริตและวัฒนธรรมของจริยธรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อันเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ความเป็นมืออาชีพ: ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายใด บุคลากรของเราได้รับการคาดหวังให้รับมือด้วยทัศนคติแบบมืออาชีพหซึ่งแสดงถึงตัวตนทางธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของลูกค้าของเรา

ความเป็นหุ้นส่วนยืนยาว: การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเรา เรายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตรของเราแต่ละราย และต่างเติบโตไปพร้อมกัน

โจเอล ริชาร์ด  เฟลด์แมน
CEO

เป้าหมายของเรา

ในฐานะพันธมิตรด้านการจัดการทรัพย์สิน เราสร้างธุรกิจการจัดการทรัพย์สินของเราเพื่อบริหารสินทรัพย์แต่ละแห่งในลักษณะที่เพิ่มศักยภาพของอาคารให้ได้มากที่สุด

ความเป็นเลิศด้านการบริการ

เราสัญญากับลูกค้าว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการระดับสากลและจะให้การดูแลในระดับที่ยอดเยี่ยม

ความโปร่งใส

เราให้บริการด้วยความโปร่งใส เปิดกว้าง และซื่อสัตย์ เราเชื่อมั่นเสมอว่านี่เป็นหนทางเดียวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

การบริหารจัดการอาคาร

เราให้บริการจัดการอาคารแบบองค์รวมในระดับใหญ่ ให้การสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยการปฏิบัติงานประจำวันในทุกๆ ด้าน

การกำกับดูแลทางการเงิน

เราให้บริการโซลูชั่นด้านการจัดการงบประมาณแก่ลูกค้าของเรา รวมถึงการจัดหานักบัญชีที่ได้รับการฝึกอบรมและเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งหมด

การบริหารจัดการผู้รับเหมา

เราจัดหาบุคลากรและผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสม และจัดให้มีการตรวจสอบงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการและงานได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารแต่ละหลังของเราได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เราได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่บุคลากรในอาคารอย่างสม่ำเสมอ

กัญญาวีณ์ เฟลด์แมน

กรรมการผู้จัดการ

คุณกัญญาวีณ์ เฟลด์แมนดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรับผิดชอบงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของพี พี เอ็ม อีกทั้งยังสนับสนุนด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ของบริษัท นโยบายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างความเป็นผู้นำให้กับทีมงานอีกด้วย

ณัฐจรี มาเสถียร

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ด้วยประสบการณ์ในสายงานบริหารอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 26 ปีและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งทีม พี พี เอ็ม คุณณัฐจรี มาเสถียรเป็นผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญและเป็นมืออาชีพด้านการดูแลบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติอาคารชุด รวมทั้งการดำเนินการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

อัถย์ ปาลถวัลย์พงษ์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 19204/2529

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เลขที่ 2222/2528

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดังต่อไปนี้

1. นิติบุคคลอาคารชุด ไซมิส สุรวงศ์
2. นิติบุคคลอาคารชุด ชวนาเพลส
3. นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท์
4. นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร – ตากสิน
5. นิติบุคคลอาคารชุด ซิลเวอร์ เฮอริเทจ
6. นิติบุคคลอาคารชุด ไพรม แมนชั่น
7. นิติบุคคลอาคารชุด พิพัฒน์ เพลส

นาตาชา รอยส์

รองประธาน

คุณนาตาชา รอยส์ (ชาวไอร์แลนด์) มืออาชีพด้านพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 12 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถอันหลากหลายและมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งประสบการณ์ด้านการทำงานที่ประสบสำเร็จเป็นอย่างสูงในเรื่องการต่อยอดทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์และการตลาด จากประสบการณ์ที่เธอเคยร่วมงานกับองค์กรโทรคมนาคมระหว่างประเทศไทยและนานาชาติมานานกว่า 6 ปี

คุณนาตาชาได้เข้าร่วมบริหารงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างใกล้ชิด ในด้านการวางกลยุทธ์องค์กร ดูแลการประสานงานองค์กร และด้านการจัดการการเงินและบัญชี เพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

Services.

OUR FOUR PILLARS OF PROPERTY MANAGEMENT EXCELLENCE

01.

ฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคล

เราจัดหาบุคลานิติบุคคลที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทีมฝ่ายจัดการอาคาร

02.

การปฏิบัติการและดูแลรักษาอาคาร

เราดูแลเรื่องวิศวกรรมและการบำรุงรักษาพร้อมกับการฝึกอบรมและโครงสร้างพื้นฐาน

03.

การสนับสนุนด้านบัญชีและงบประมาณ

เราสนับสนุนด้วยบริการด้านบัญชีที่หลากหลาย จัดการงบประมาณและหาวิธีการประหยัดต้นทุน

04.

การกำกับดูแลและการจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคคลที่สาม

เรามีส่วนร่วมและจัดหาผู้รับเหมาช่วงและให้การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน