ฝ่ายกฎหมายประจำสำนักงานของเราให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุกประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย รวมไปถึงการตรวจสอบสัญญา ข้อเรียกร้องกรณีที่งานมีจุดบกพร่อง หนังสือแจ้งเตือนการจัดเก็บรายได้ และกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล

เรามีทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีคุณภาพสนับสนุนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะทำการตรวจสอบแต่ละโครงการอย่างเต็มรูปแบบ จัดทำรายงานเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุประเด็นต่างๆ ที่เจอและ นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นความจำเป็นระยะสั้นเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว มีการวางแผนและจัดลำดับการบริหารระบบวิศวกรรมภายในทั้งหมดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการจัดทำและพัฒนาแผนงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนและประจำปี ซึ่งแต่ละข้อเสนอได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนโดยที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นการให้บริการที่ดีสุดในด้าน:

การดำเนินงานให้สำเร็จ
ด้วยความรวดเร็ว
มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เรายังจัดทำแผนงาน 5 ปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ สำหรับการสนับสนุนที่จำเป็นในการจัดการอาคารของคุณ

ทีมวิศวกรรมกลางของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และพร้อมให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในอาคารอย่างรวดเร็วที่สุด

เราให้คำมั่นสัญญาแก่ลูกค้าของเราในการพยายามสร้างรายรับของแต่ละอาคารที่เราบริหารให้มากที่สุดเพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของร่วม โดยการควบคุมทางการเงินที่เข้มงวด และการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรามีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี พร้อมทั้งผู้จัดการที่มีความทุ่มเทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งเรายังมีระบบที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ และมีมาตรการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องแม่นยำอยู๋เสมอ

ขั้นตอนการรายงานประกอบด้วย:
รายงานสรุปประจำเดือนภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนตามกฎหมายไทย
กระแสเงินสดในสมุดบัญชีธนาคารที่ถูกต้องตามเวลาจริง และรายได้ที่นำฝากทุกวันเพื่อรับประกันความปลอดภัย
การตรวจสอบตามเวลาจริงด้วย VPN (ในกรณีที่จำเป็น)
รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง พร้อมสถิติที่เป็นปัจจุบัน

มาตรการรักษาความปลอดภัย ได้แก่:
การแก้ไขใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเกิดขึ้น
เรามีการกำกับดูแลพนักงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และมีเงินประกันเป็นจำนวน 100,000 บาทเป็นหลักประกันในกรณีที่เกิดการฉ้อโกง

เนื่องจากแต่ละอาคารมีผู้พักอาศัยอยู่หลายสัญชาติ เราจึงให้บริการแปลภาษาโดยเจ้าหน้าที่แปลภาษาประจำองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการแปลประกาศ รายงานการประชุม เอกสารทางบัญชี หรือเอกสารทางกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

เราให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับการสื่อสารแบบมืออาชีพผ่านเครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร เช่น การใช้งานแอพลิเคชัน Urbanice และ Line@ การแจ้งข่าวประจำเดือนผ่านจดหมายข่าวและการจัดทำประกาศตามความต้องการของคอนโดมิเนียม

ชุมชนที่มีความสามัคคีเป็นชุมชนที่มีความสุข! เราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนอาคารชุดที่เราบริหารจัดการในการเสริมสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันที่ดี ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น วันฮาโลวีน ปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยได้ทำความรู้จัก และสร้างความสามัคคีร่วมกัน

ทีมปฏิบัติการของเราได้รับมอบหมายให้ดูแลอาคาร้ไม่เกิน 10 แห่งต่อทีม และจะทำการเข้าตรวจอาคาร 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ อีกทั้งยังช่วยประสานงาน ควบคุมคุณภาพงาน จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญใหญ่สามัญประจำปี ตลอดจนการเตรียมพร้อมจัดการเหตุฉุกเฉินเมื่อจำเป็น

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของเรามีการบริหารจัดการและการสร้างมิตรภาพกับผู้ขายสินค้าและบริการที่น่าเชื่อถือหลายราย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสำหรับโครงการต่างๆ ของแต่ละอาคาร

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่ต้องมาเป็นอันดับแรกสุดของแต่ละอาคาร เรามีทีมวิศวกรส่วนกลางที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านการป้องกันอัคคีภัยชั้นสูง อีกทั้ง เราแนะนำให้แต่ละอาคารติดตั้งเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน และฝึกฝนทีมงานให้มีทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ

ในภาวะที่ “วิถีชีวิตใหม่” หรือ new normal กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่างเต็มรูปแบบ ทีมไอทีของเราพร้อมให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านไอทีในแต่ละอาคาร เช่น การจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูม กูเกิลพลัสหรือช่องทางอื่นๆ พร้อมกับช่วยเหลือด้านการสำรองและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลในแต่ละอาคารอีกด้วย

เรามีบริการการตรวจสอบและจัดทำมาตรการการประหยัดน้ำเพื่อช่วยลดต้นทุนและการใช้น้ำในอาคารชุด นอกจากนี้เรายังทำการติดตั้งไฟ LED ในพื้นที่ส่วนกลาง และดำเนินการตรวจสอบการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ รักษามาตรการที่เข้มงวดสำหรับการจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอาคารชุดที่เราดูแลทั้งหมด โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรการเชิงรุกและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ในอาคารของเราปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย

ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อและโรคติดต่ออื่น ๆ ในอาคารชุด เราจะปฎิบัติตามมาตรการกักกันโรค การจัดการทำความสะอาด และการประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด

Comments are closed.