บริการ

4 เสาหลักแห่งความเป็นเลิศในการจัดการทรัพย์สินของเรา

01.

ฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคล

เราจัดหาบุคลานิติบุคคลที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทีมฝ่ายจัดการอาคาร

02.

การปฏิบัติการและดูแลรักษาอาคาร

เราดูแลเรื่องวิศวกรรมและการบำรุงรักษาพร้อมกับการฝึกอบรมและโครงสร้างพื้นฐาน

03.

การสนับสนุนด้านบัญชีและงบประมาณ

เราสนับสนุนด้วยบริการด้านบัญชีที่หลากหลาย จัดการงบประมาณและหาวิธีการประหยัดต้นทุน

04.

การกำกับดูแลและการจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคคลที่สาม

เรามีส่วนร่วมและจัดหาผู้รับเหมาช่วงและให้การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

โครงการ

การคัดเลือกโครงการจัดการอาคารที่กำลังดำเนินการอยู่ของเรา

อาคารปัจจุบันที่บริหารจัดการโดยพีพีเอ็ม

คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย

185 Rajadamri Condominium

คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย

มิลเลนเนียม เรสซิเด้นส์ แอท สุขุมวิท

คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย

วิลล่า อโศก คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย

รอย์ช ไพรเวท เรสซิเดนซ์ส

คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย

วอร์เตอร์มาร์ค เจ้าพระยา

คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย

ไซมิส สุรวงศ์

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราให้บริการได้ตามที่คุณต้องการ

พวกเราทุ่มเท

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาคารของเราภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ เน้นการทำสิ่งที่ถูกต้องต่องานที่ทำในแต่ละวันให้กับลูกค้าของเรา เราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตเหนือสิ่งอื่นใด และบุคลากรของเราได้รับการคัดเลือกโดยคำนึงถึงสิ่งนี้

0 +
โครงการ
0
ห้องยูนิต
0 %
ความพึงพอใจ

สิ่งที่เรายืนหยัดเพื่อธุรกิจ

ค่านิยมหลัก

จริยธรรมและความซื่อสัตย์: เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีนั้นสร้างขึ้นจากความซื่อสัตย์สุจริตและวัฒนธรรมของจริยธรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อันเป็นพฤติกรรมซึ่งได้รับการส่งเสริมทั้งกลุ่มในวงกว้าง

ความเป็นมืออาชีพ: ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายใด บุคลากรของเราได้รับการคาดหวังให้ตอบสนองอย่างมืออาชีพซึ่งแสดงถึงตัวตนทางธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของลูกค้าของเรา

ความเป็นหุ้นส่วนยืนยาว: การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเรา เรายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตรของเราแต่ละรายในขณะที่เราต่างเติบโตไปด้วยกัน

โจเอล เฟลด์แมน
ซีอีโอ

เป้าหมายของเรา

ในฐานะพันธมิตรด้านการจัดการทรัพย์สิน เราสร้างธุรกิจการจัดการทรัพย์สินของเราเพื่อบริหารสินทรัพย์แต่ละแห่งในลักษณะที่เพิ่มศักยภาพของอาคารให้ได้มากที่สุด

ความเป็นเลิศด้านการบริการ

เราสัญญากับลูกค้าว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการระดับสากลและจะให้การดูแลในระดับที่ยอดเยี่ยม

ความโปร่งใส

เราให้บริการด้วยความโปร่งใส เปิดกว้าง และซื่อสัตย์ เราเชื่อมั่นเสมอว่านี่เป็นหนทางเดียวในการทำงาน 

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวและประกาศล่าสุดของเรา!

ชุมชนที่ปลอดภัยคือชุมชนที่มีความสุข

ข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์|

สำหรับคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยแล้ว มีงานที่ต้องประเมินและตรวจสอบเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อยดี อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและเจ้าของร่วมในแต่ละอาคารที่เราดูแล

หน้าที่ของบริษัทบริหารจัดการอาคาร คือ การทำให้มั่นใจว่าอาคารแต่ละอาคารให้ความสำคัญกับวิธีการแก้ปัญหาที่นำไปสู่การบำรุงรักษาเชิงป้องกันมากกว่าการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง และเมื่อให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุมากกว่าการแก้ไขแล้ว เราสามารถมั่นใจได้ว่าชุมชนคอนโดมิเนียมแต่ละแห่ง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนของผู้พักอาศัยเท่านั้น แต่รวมไปถึงทีมงานที่ทำงานอยู่ด้วยเช่นกัน จะมีความสุขกับการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 กำหนดภาพรวมของกระบวนการและขั้นตอนความปลอดภัยที่เราต้องปฏิบัติตาม โดยมีจุดสำคัญบางประเด็นดังนี้:

มาตรา 8: ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

วิธีการปฏิบัติ: (มาตรา 21-23)

 1. จัดให้มีการฝึกอบรมและการแนะนำแนวทางการปฏิบัติ
 2. จัดทำคู่มือระบบและกระบวนการทำงานของคอนโดมิเนียม ทั้งในรูปของหนังสือและแผนรับมือในภาวะฉุกเฉิน
 3. มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องความเสี่ยง
 4. ตรวจสอบความปลอดภัยและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงในจุดเสี่ยงอันตรายเมื่อตรวจพบ
 5. สำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยป้องกันส่วนบุคคลนั้น ให้นายจ้างจัดหาและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาทำงาน

วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในอาคารทุกแห่งของเรา:

 • เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างสูง กรรมการบริษัทพีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ 2 ท่านผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. บริหาร) และวิศวกรของเราผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมรับมือและให้การสนับสนุนช่วยเหลืออาคารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ตามที่กฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและตามการปฏิบัติโดยทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเรา  พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ทำให้มั่นใจว่ามีการยื่นเสนอแผนงานความปลอดภัยดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการในแต่ละอาคาร
  • การตรวจสอบอาคารประจำปี
  • การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี
  • การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี
  • การบำรุงรักษาระบบน้ำประปาประจำปี
 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมีความสำคัญไม่ต่างไปจากการตรวจสอบ นอกเหนือไปจากการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เราจัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษแบบเฉพาะให้กับแต่ละอาคาร นอกจากนี้ เรายังมีการตรวจสอบระบบอัคคีภัย วางแผนการฝึกอบรม และจัดประชุมกับฝ่ายบริหารจัดการอาคารและผู้รับเหมา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงของแต่ละเขต เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานมีความพร้อมและได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีในการรับมือแต่ละสถานการณ์
 • เราให้ความสำคัญสูงสุดกับวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของแต่ละอาคารอยู่เสมอ หากมีโอกาส เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอัคคีภัย หากท่านต้องการกิจกรรมดังกล่าวในคอนโดมิเนียมของท่าน โปรดติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ

ท้ายที่สุด ชุมชนที่ปลอดภัยคือชุมชนที่มีความสุข เมื่อพนักงาน และลูกค้าของเรามีความรู้และความเชื่อมั่นในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้ว เราก็จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสุขให้กับทุกคนมากกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม →