เราคือใคร – สิ่งที่เราทำ – วิธีที่เราทำ

รู้จักเรา

วิสัยทัศน์:

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยนำข้อดีของแต่ละอาคารมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

คำมั่นในการให้บริการ:

เราให้บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากลและมากประสบการณ์  นอกจากนี้ เรายังมีบริการด้านระบบบัญชีและการจัดการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับ  พร้อมการรายงานผลแบบเชื่อถือได้รวมทั้งบริการจัดหาผู้จัดการนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกด้วย

การบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรโดยทีมงานบริหารจัดการระดับนานาชาติที่มีความสามารถ และมากประสบการณ์ พร้อมระบบการจัดการบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กำกับดูแลของผู้จัดการนิติบุคคลฯ ประจำสำนักงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการบริหารทรัพย์สินแบบมืออาชีพของเรา:

  • เสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอาคารพร้อมด้วยการบริหารงานแบบมืออาชีพในระดับสูงสุด
  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัย
  • เคารพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย
  • เป็นคนกลางประสานงานจัดหาผู้รับเหมาย่อยให้กับเจ้าของอาคาร
  • บริหารจัดการการเงินของอาคารด้วยความถูกต้องและโปร่งใส ตรวจสอบได้
  • แก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี

สิ่งที่เรายืนหยัดในการทำธุรกิจ

ค่านิยมหลัก

จริยธรรมและความซื่อสัตย์: เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีนั้นสร้างขึ้นจากความซื่อสัตย์สุจริตและวัฒนธรรมของจริยธรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อันเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ความเป็นมืออาชีพ: ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายใด บุคลากรของเราได้รับการคาดหวังให้รับมือด้วยทัศนคติแบบมืออาชีพหซึ่งแสดงถึงตัวตนทางธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของลูกค้าของเรา

ความเป็นหุ้นส่วนยืนยาว: การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเรา เรายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตรของเราแต่ละราย และต่างเติบโตไปพร้อมกัน

โจเอล ริชาร์ด  เฟลด์แมน
CEO

เป้าหมายของเรา

ในฐานะพันธมิตรด้านการจัดการทรัพย์สิน เราสร้างธุรกิจการจัดการทรัพย์สินของเราเพื่อบริหารสินทรัพย์แต่ละแห่งในลักษณะที่เพิ่มศักยภาพของอาคารให้ได้มากที่สุด

ความเป็นเลิศด้านการบริการ

เราสัญญากับลูกค้าว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการระดับสากลและจะให้การดูแลในระดับที่ยอดเยี่ยม

ความโปร่งใส

เราให้บริการด้วยความโปร่งใส เปิดกว้าง และซื่อสัตย์ เราเชื่อมั่นเสมอว่านี่เป็นหนทางเดียวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

การบริหารจัดการอาคาร

เราให้บริการจัดการอาคารแบบองค์รวมในระดับใหญ่ ให้การสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยการปฏิบัติงานประจำวันในทุกๆ ด้าน

การกำกับดูแลทางการเงิน

เราให้บริการโซลูชั่นด้านการจัดการงบประมาณแก่ลูกค้าของเรา รวมถึงการจัดหานักบัญชีที่ได้รับการฝึกอบรมและเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งหมด

การบริหารจัดการผู้รับเหมา

เราจัดหาบุคลากรและผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสม และจัดให้มีการตรวจสอบงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการและงานได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารแต่ละหลังของเราได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เราได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่บุคลากรในอาคารอย่างสม่ำเสมอ

กัญญาวีณ์ เฟลด์แมน

กรรมการผู้จัดการ

นาตาชา รอยส์

ประธานบริหาร

ปราณี พรหมน้อย

ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ธนกร รัตนะพรโชติ

ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย

Services.

OUR FOUR PILLARS OF PROPERTY MANAGEMENT EXCELLENCE

01.

ฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคล

เราจัดหาบุคลานิติบุคคลที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทีมฝ่ายจัดการอาคาร

02.

การปฏิบัติการและดูแลรักษาอาคาร

เราดูแลเรื่องวิศวกรรมและการบำรุงรักษาพร้อมกับการฝึกอบรมและโครงสร้างพื้นฐาน

03.

การสนับสนุนด้านบัญชีและงบประมาณ

เราสนับสนุนด้วยบริการด้านบัญชีที่หลากหลาย จัดการงบประมาณและหาวิธีการประหยัดต้นทุน

04.

การกำกับดูแลและการจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคคลที่สาม

เรามีส่วนร่วมและจัดหาผู้รับเหมาช่วงและให้การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน