ชุมชนที่ปลอดภัยคือชุมชนที่มีความสุข

Uncategorized @th, ข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์|

สำหรับคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยแล้ว มีงานที่ต้องประเมินและตรวจสอบเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อยดี อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและเจ้าของร่วมในแต่ละอาคารที่เราดูแล

หน้าที่ของบริษัทบริหารจัดการอาคาร คือ การทำให้มั่นใจว่าอาคารแต่ละอาคารให้ความสำคัญกับวิธีการแก้ปัญหาที่นำไปสู่การบำรุงรักษาเชิงป้องกันมากกว่าการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง และเมื่อให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุมากกว่าการแก้ไขแล้ว เราสามารถมั่นใจได้ว่าชุมชนคอนโดมิเนียมแต่ละแห่ง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนของผู้พักอาศัยเท่านั้น แต่รวมไปถึงทีมงานที่ทำงานอยู่ด้วยเช่นกัน จะมีความสุขกับการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 กำหนดภาพรวมของกระบวนการและขั้นตอนความปลอดภัยที่เราต้องปฏิบัติตาม โดยมีจุดสำคัญบางประเด็นดังนี้:

มาตรา 8: ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

วิธีการปฏิบัติ: (มาตรา 21-23)

 1. จัดให้มีการฝึกอบรมและการแนะนำแนวทางการปฏิบัติ
 2. จัดทำคู่มือระบบและกระบวนการทำงานของคอนโดมิเนียม ทั้งในรูปของหนังสือและแผนรับมือในภาวะฉุกเฉิน
 3. มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องความเสี่ยง
 4. ตรวจสอบความปลอดภัยและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงในจุดเสี่ยงอันตรายเมื่อตรวจพบ
 5. สำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยป้องกันส่วนบุคคลนั้น ให้นายจ้างจัดหาและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาทำงาน

วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในอาคารทุกแห่งของเรา:

 • เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างสูง กรรมการบริษัทพีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ 2 ท่านผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. บริหาร) และวิศวกรของเราผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมรับมือและให้การสนับสนุนช่วยเหลืออาคารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ตามที่กฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและตามการปฏิบัติโดยทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเรา  พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ทำให้มั่นใจว่ามีการยื่นเสนอแผนงานความปลอดภัยดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการในแต่ละอาคาร
  • การตรวจสอบอาคารประจำปี
  • การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี
  • การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี
  • การบำรุงรักษาระบบน้ำประปาประจำปี
 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมีความสำคัญไม่ต่างไปจากการตรวจสอบ นอกเหนือไปจากการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เราจัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษแบบเฉพาะให้กับแต่ละอาคาร นอกจากนี้ เรายังมีการตรวจสอบระบบอัคคีภัย วางแผนการฝึกอบรม และจัดประชุมกับฝ่ายบริหารจัดการอาคารและผู้รับเหมา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงของแต่ละเขต เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานมีความพร้อมและได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีในการรับมือแต่ละสถานการณ์
 • เราให้ความสำคัญสูงสุดกับวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของแต่ละอาคารอยู่เสมอ หากมีโอกาส เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอัคคีภัย หากท่านต้องการกิจกรรมดังกล่าวในคอนโดมิเนียมของท่าน โปรดติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ

ท้ายที่สุด ชุมชนที่ปลอดภัยคือชุมชนที่มีความสุข เมื่อพนักงาน และลูกค้าของเรามีความรู้และความเชื่อมั่นในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้ว เราก็จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสุขให้กับทุกคนมากกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม →

สระว่ายน้ำใหม่สำหรับ Regent on the Park 3

ข่าวสารทั่วไป|

774 / 5000

PPM ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการ Regent on the Park 3 โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคอนโดมิเนียมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การปรับปรุงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าของคอนโดมิเนียมเท่านั้น แต่ยังให้สิ่งอำนวยความสะดวกและประโยชน์ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนอีกด้วย

ปีนี้เราได้ปรับปรุงพื้นที่สระว่ายน้ำ เราทำงานร่วมกับสถาปนิกมืออาชีพผู้ออกแบบแนวคิดและธีมโดยรวม เราออกแบบดาดฟ้าใหม่ สำรวจโครงสร้างทั้งหมด ปิดผนึกและปูกระเบื้องสระว่ายน้ำใหม่ เพิ่มความลาดชัน ระบบรางน้ำรอบสระ และจัดสวนสำหรับภายนอก โครงการโดยรวมใช้เวลา 5 เดือนกว่าจะแล้วเสร็จ

ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว สระว่ายน้ำพร้อมที่จะเปิดใหม่ให้ผู้อยู่อาศัยและเจ้าของร่วมทุกคนได้เพลิดเพลิน!

อ่านเพิ่มเติม →