ชุมชนที่ปลอดภัยคือชุมชนที่มีความสุข

ข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์|

สำหรับคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยแล้ว มีงานที่ต้องประเมินและตรวจสอบเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อยดี อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและเจ้าของร่วมในแต่ละอาคารที่เราดูแล

หน้าที่ของบริษัทบริหารจัดการอาคาร คือ การทำให้มั่นใจว่าอาคารแต่ละอาคารให้ความสำคัญกับวิธีการแก้ปัญหาที่นำไปสู่การบำรุงรักษาเชิงป้องกันมากกว่าการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง และเมื่อให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุมากกว่าการแก้ไขแล้ว เราสามารถมั่นใจได้ว่าชุมชนคอนโดมิเนียมแต่ละแห่ง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนของผู้พักอาศัยเท่านั้น แต่รวมไปถึงทีมงานที่ทำงานอยู่ด้วยเช่นกัน จะมีความสุขกับการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 กำหนดภาพรวมของกระบวนการและขั้นตอนความปลอดภัยที่เราต้องปฏิบัติตาม โดยมีจุดสำคัญบางประเด็นดังนี้:

มาตรา 8: ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

วิธีการปฏิบัติ: (มาตรา 21-23)

 1. จัดให้มีการฝึกอบรมและการแนะนำแนวทางการปฏิบัติ
 2. จัดทำคู่มือระบบและกระบวนการทำงานของคอนโดมิเนียม ทั้งในรูปของหนังสือและแผนรับมือในภาวะฉุกเฉิน
 3. มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องความเสี่ยง
 4. ตรวจสอบความปลอดภัยและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงในจุดเสี่ยงอันตรายเมื่อตรวจพบ
 5. สำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยป้องกันส่วนบุคคลนั้น ให้นายจ้างจัดหาและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาทำงาน

วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในอาคารทุกแห่งของเรา:

 • เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างสูง กรรมการบริษัทพีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ 2 ท่านผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. บริหาร) และวิศวกรของเราผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมรับมือและให้การสนับสนุนช่วยเหลืออาคารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ตามที่กฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและตามการปฏิบัติโดยทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเรา  พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ทำให้มั่นใจว่ามีการยื่นเสนอแผนงานความปลอดภัยดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการในแต่ละอาคาร
  • การตรวจสอบอาคารประจำปี
  • การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี
  • การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี
  • การบำรุงรักษาระบบน้ำประปาประจำปี
 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมีความสำคัญไม่ต่างไปจากการตรวจสอบ นอกเหนือไปจากการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เราจัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษแบบเฉพาะให้กับแต่ละอาคาร นอกจากนี้ เรายังมีการตรวจสอบระบบอัคคีภัย วางแผนการฝึกอบรม และจัดประชุมกับฝ่ายบริหารจัดการอาคารและผู้รับเหมา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงของแต่ละเขต เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานมีความพร้อมและได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีในการรับมือแต่ละสถานการณ์
 • เราให้ความสำคัญสูงสุดกับวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของแต่ละอาคารอยู่เสมอ หากมีโอกาส เราจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอัคคีภัย หากท่านต้องการกิจกรรมดังกล่าวในคอนโดมิเนียมของท่าน โปรดติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ

ท้ายที่สุด ชุมชนที่ปลอดภัยคือชุมชนที่มีความสุข เมื่อพนักงาน และลูกค้าของเรามีความรู้และความเชื่อมั่นในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้ว เราก็จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสุขให้กับทุกคนมากกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม →

สระว่ายน้ำใหม่สำหรับ Regent on the Park 3

ข่าวสารทั่วไป|

774 / 5000

PPM ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการ Regent on the Park 3 โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคอนโดมิเนียมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การปรับปรุงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าของคอนโดมิเนียมเท่านั้น แต่ยังให้สิ่งอำนวยความสะดวกและประโยชน์ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนอีกด้วย

ปีนี้เราได้ปรับปรุงพื้นที่สระว่ายน้ำ เราทำงานร่วมกับสถาปนิกมืออาชีพผู้ออกแบบแนวคิดและธีมโดยรวม เราออกแบบดาดฟ้าใหม่ สำรวจโครงสร้างทั้งหมด ปิดผนึกและปูกระเบื้องสระว่ายน้ำใหม่ เพิ่มความลาดชัน ระบบรางน้ำรอบสระ และจัดสวนสำหรับภายนอก โครงการโดยรวมใช้เวลา 5 เดือนกว่าจะแล้วเสร็จ

ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว สระว่ายน้ำพร้อมที่จะเปิดใหม่ให้ผู้อยู่อาศัยและเจ้าของร่วมทุกคนได้เพลิดเพลิน!

อ่านเพิ่มเติม →

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มองหาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นการเติบโต!

ข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์|

ท่ามกลางการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และอุปสรรคในการเดินทาง นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขายที่อยู่อาศัยจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเจาะกลุ่มผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่เสนอขายผ่านสกุลเงินดิจิทัล


กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแอสเซทไวส์ บริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ของไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเปิดตัวบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการซื้อบ้าน


“เราต้องการให้มีช่องทางการโอนเงินที่หลากหลายนอกเหนือจากเงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร และบัตรเครดิต” เขากล่าว “ลูกค้าของเราสามารถใช้เงินดิจิทัลสำหรับการชำระเงินและค่าธรรมเนียมนั้นต่ำกว่าบัตรเครดิตเพียง 0.25% เมื่อเทียบกับ 2-3%”
คุณกรมเชษฐ์ กล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนกับบิทคับจะช่วยขยายไปสู่ตลาดใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับเงินดิจิทัล


“ตั้งแต่เราเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีลูกค้าสองคนได้ชำระเงินดาวน์รายเดือนโดยใช้อีเธอเรียม ซึ่งเราแลกเป็นเงินบาทเข้าบัญชีของเรา” เขากล่าว “พวกเขาคือลูกค้าที่ Kave TU โครงการคอนโดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย” บิทคับ คือ สถานที่แลกเปลี่ยนดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนผู้สมัครบัญชีซื้อขายรวมกว่า 1.5 ล้านคน และปริมาณการซื้อขายสูงสุดกว่า 1.2 พันล้านบาทต่อวัน
เนื่องจากมูลค่าของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแตะ 1.64 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (52 ล้านล้านบาท) ทั่วโลก และ 213,000 ล้านบาทในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้นจาก 165,000 ล้านบาทในเดือนเมษายน แอสเซทไวส์ ได้จัดตั้ง Digitonize Co เพื่อสำรวจโอกาสในตลาดนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เดือนหน้า บริษัทแสนสิริวางแผนที่จะอนุญาตให้ลูกค้าชำระค่าซื้อบ้านและค่าธรรมเนียมพื้นที่ส่วนกลางด้วยสกุลเงินดิจิทัล 4 สกุลผ่าน Bitazza ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล


“ปัจจุบันผู้ซื้อจากต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือกรุงเทพมหานคร ด้วยสกุลเงินดิจิทัล” นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานบริษัทแสนสิริ กล่าว “หากสิ่งนี้เปลี่ยนแปลง เราสามารถเจาะตลาดต่างประเทศได้ทันที เพราะยอดขายของเราในกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุด”


บริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น เป็นอีกหนึ่งผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้รับข้อเสนอพอร์ตการลงทุนของบิทคับซึ่งมูลค่าสูงถึง 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ซื้อห้องชุดในโครงการคอนโดหรู 2 โครงการ ได้แก่ 28 ชิดลม และ บีทนิค สุขุมวิท 32
ช่องทางการขายออนไลน์ซึ่งนักพัฒนาหลายๆ คนเร่งโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว จะกลายเป็นเครื่องมือหลักในช่วงหลังการเกิดโรคระบาด ตามข้อมูลของบริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์อธิกา บุญรอดชู รองประธานฝ่ายจัดสรรทุนและการลงทุนของเสนากล่าวว่า บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกช่องทางการขายออนไลน์ เช่น ทัวร์เสมือนจริงของโครงการบ้านจัดสรร

“พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป” เธอกล่าว “ตอนนี้ผู้คนเข้าชมหนึ่งหรือสองครั้งก่อนตัดสินใจ — เมื่อเทียบกับสามถึงสี่ครั้งในอดีต — เพราะพวกเขาก็ศึกษาโครงการและหน่วยการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์” คุณอธิกากล่าวว่าทัวร์เสมือนจริงควรดำเนินการด้วยความจริงใจ เนื่องจากลูกค้าจะเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อดูห้องจริงก่อนที่จะตัดสินใจ “บ้านเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง คนซื้อจะไม่เพียงดูบนหน้าจอก่อนทำการซื้อ” เธอกล่าว “ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือของลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้าก่อนเข้าชมเว็บไซต์เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น” ปิยะ ประยงค์ ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท กล่าวว่า ช่องทางการขายออนไลน์ได้ช่วยสนับสนุนการขายออฟไลน์ นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด ยอดขายจากช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80%

“มีลูกค้าจำนวนมากขึ้นใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อดูและศึกษาโครงการของเรา สื่อออนไลน์โตเพิ่มขึ้น 20% หลังจากการระบาดของ Covid-19 ครั้งที่สามในเดือนเมษายนปีนี้” เขากล่าว “เราจำเป็นต้องออกแบบผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น”

คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตกล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังคงเป็นที่สนใจของผู้ซื้อต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีนและฮ่องกง

“การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตรวมถึงการขายและการชำระเงินดาวน์ผ่านช่องทางออนไลน์นั้นมีแนวโน้มที่ดี แต่การโอนทรัพย์สินถูกจำกัด เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศไม่สามารถมารับยูนิตได้” เขากล่าว

จากข้อมูลของเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ DDproperty.com อำเภอถลางของภูเก็ตอยู่ในอันดับที่สองที่มีการตอบรับที่ดีจากลูกค้า มีการเพิ่มขึ้นถึง 164% ในเดือนเมษายนปีนี้ ต่อจากอำเภอเมืองระยองที่เพิ่มขึ้น 174%

ลำดับสามและสี่คืออำเภอกะทู้ในจังหวัดภูเก็ตและอำเภอสันทรายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอัตราการเติบโตที่ 151% และ 128% ตามลำดับ
“นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรกำหนดเป้าหมายผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ” กมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการประจำเว็บไซต์กล่าว “อย่าหยุดกิจกรรมการตลาดออนไลน์เพราะมันช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ในหมู่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ”

ยรรยง ไทยเจริญ หัวหน้า Economic Intelligence Center ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ช่องทางการขายและการตลาดแบบออนไลน์เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บทความเผยแพร่ครั้งแรกในบางกอกโพสต์: https://www.bangkokpost.com/business/2138283/property-developers-look-to-tech

อ่านเพิ่มเติม →